Algemeen

De stichting VGSport Zwolle is in 1974 opgericht. Ons doel is mensen die een verstandelijke beperking hebben de gelegenheid bieden om te sporten. Want sporten is leuk, gezond en goed voor iedereen!

Onze medewerkers
We maken gebruik van professionele instructeurs voor al onze sporten en activiteiten. Onze instructeurs ontvangen een kleine vergoeding voor hun inzet. Ze worden ondersteund door vrijwillige begeleiders. Ook het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers.

Sponsoren
Gelukkig zijn er (Zwolse) ondernemers die onze leden een warm hart toedragen. Op dit moment zijn Profile Gait Rigter, HekonValentijn, Ricoh document center, Glasbedrijf de Jonge en Zn., DLH Ontwikkeling, PBN Music & Events, Rabobank en Yourhosting onze sponsoren.

Partners
We werken nauw samen met Voetbalvereniging SVI, SportService Zwolle, Zwolsche Boys en Frion.

Ambassadeur
Onze ambassadeur is Harm Wolters. Hij is een groot idool van veel deelnemers. Tijdens veel van onze activiteiten zorgt hij met zijn (Zwolse) volksliedjes voor een gezellige sfeer.

Het geld
De kleine bijdrage die onze deelnemers betalen is niet kostendekkend. We maken gebruik van subsidie en sponsorgelden. Daarnaast zetten onze begeleiders en bestuursleden zich geheel vrijwillig in. Op die manier houden we de bijdrage die onze deelnemers betalen zo laag mogelijk.

Vrienden van VGSport Zwolle
Sponsoring en het binnenhalen van subsidiegelden is een aparte tak van sport. Om die zo goed mogelijk uit te voeren heeft een aantal mensen krachten gebundeld. Op die manier halen zij zoveel mogelijk geld binnen zodat de deelnemers van VGSport Zwolle kunnen blijven bewegen. De Vrienden van VGSport Zwolle zijn: Herman Brandwagt, Wim ten Hove en Ton ter Bekke. Wilt u doneren of meer weten over de Vrienden van VGSport Zwolle, neem dan contact op met de voorzitter van de Vrienden van VGSport Zwolle:
Herman Brandwagt
Polhaarweg 10
7721 DX  Dalfsen
telefoonnummer: 0529-435417 of 06-34310546
e-mail: Vrienden van VGSport Zwolle

Meedenken
VGSport Zwolle staat altijd open voor nieuwe ideeën en we blijven denken aan uitbreiding van activiteiten. We zijn ook goed op de hoogte van sportieve mogelijkheden buiten onze club. Denk aan G-Hockey, G-Voetbal, en dergelijke. Zoek je een activiteit of sport die wij niet hebben? Neem contact met ons op, dan zoeken we samen een oplossing.