Bestuurlijke zaken

Naam van de instelling
Stichting VGSport Zwolle

RSIN/fiscaal nummer
813479757

Contactgegevens
Secretariaat VGSport Zwolle
Telefoonnummer 038-4533371
E-mail: info@vgsportzwolle.nl
Postadres: Winterdijkstraat 3, 8043VS Zwolle

Doelstelling
Ons doel is mensen die een verstandelijke beperking hebben de gelegenheid bieden om te sporten.

Beleidsplan
Klik hier om ons beleidsplan te lezen.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
Voorzitter: Teun Bouwhuis
Secretaris: Dineke Buysrogge
Penningmeester: Erna Terwisga
Leden: Otti Damarjanan, Maarten Koorman, Leendert Versseur.

Beloningsbeleid

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording
Klik hier om onze staat der baten en lasten van 2017 te bekijken.
Klik hier om onze balans van 2017 te bekijken.